Sample Banner 540x50

ตั๋วเข้าชม ราคาถูก ออนไลน์ 24 ช.ม

PAPATicket ยินดีให้บริการ เช็คราคา ตั๋วเข้าชม จาก สายการบินทั่วโลก ท่านสามารถ จองตั๋วเข้าชมออนไลน์ รู้ผลการจองได้ทันที สะดวกสบาย พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นพิเศษ ตั๋วเข้าชม ราคาถูก "คิดเรื่องการจองตั๋วเข้าชม คิดถึง PAPATicket เพราะเราให้คุณได้มากกว่า ตั๋วเข้าชมราคาถูก "

banner 340x140

ตั๋วเข้าชมราคาสุดพิเศษ

ตั๋วเข้าชมราคาสุดพิเศษ

รวมแพ็คเกจตั๋วแบบคอมโบ

รวมแพ็คเกจตั๋วแบบคอมโบ

โปรโมชั่นตัวเครื่องบิน(Promotion Fligth Ticket) 
                 
Summer Promotion By Singapore   Promotion BKK-JFK  BY NH   Promotion Bangkok To London
         
         
   
โปรโมชั่น TG ภายในประเทศ
 
  โปรโมชั่นกรุงเทพฯ-เชียงใหม่   โปรโมชั่น Happy In Love
 
         
​​

ช่อง๒ทางการติดต่อสื่อสาร (Communication Channel)

 
การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างลูกค้าหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัท ฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

1. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 02-933-9933
2. การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ (Email) จะต้องใช้อีเมล์บริษัท rsvn@papaticket.com เท่านั้น

บริษัท ฯ จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆทั้งสิ้น เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านอีเมล์อื่น ๆ
 

การชำระเงิน (Payment) 

บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ใช้บริการทราบว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” หรือบัญชี “นายวษพล มงคลณภัทร์” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น

โดยก่อนการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายและการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” หรือบัญชี “นายวษพล มงคลณภัทร์” เท่านั้น และเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จ

ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กำหนดไว้ เรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัท ฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง

บริษัท ฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาอ่านเพิ่มเติม “เงื่อนไขและข้อตกลงการรับบัตรเครดิตผ่าน” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้
 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสินค้าบริการ (Cancellation Policy)

 

 
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน
 
    หมายเหตุ!!
yes  ลูกค้าชำระเงินค่าตั๋วเข้ามาแล้วรบกวนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือส่งอีเมล์ยืนยันด้วยค่ะ
yes  ชำระผ่านบัตรเครดิต ชาร์จ 3.5% ของราคาตั๋ว
yes  กรณีชำระเงินค่าตั๋ว หากบริษัทฯไม่ได้รับแจ้งการชำระเงินดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เสมือนไม่ได้รับแจ้ง ถึงแม้เงินเข้ามาในบัญชีของบริษัทแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท ในการดำเนินธุรกรรมการค้าขาย


 

PAPATicket.com

  • 1592 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  • โทรศัพท์ : 02-933-9933
  • มือถือ : 08-8299-0662 / 08-8758-4181
  • Line ID: papaticket
  • Facebook: www.facebook.com/PAPATicket
  • www.papaticket.com
  • แฟ๊กซ์ : 02-933-9499
แผนที่บริษัท

Digits Only

limit 300 character

© All Right Reserved. 2016 PapaTicket.com : time query 0.6354260445