Sample Banner 540x50

2,276 อ่าน


​​
ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น
Japan Rail Pass (JR Pass)

         Japan Rail Pass (JR Pass) เป็นบัตรสำหรับโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ออกโดยกลุ่มผู้ให้บริการด้านระบบขนส่งเจ้าใหญ่ เจ้าดังในญี่ปุ่น ... JR  ผู้ที่ซื้อบัตร JR Pass จะสามารถใช้บริการระบบคมนาคมขนส่งของ JR ได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว จึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปได้หลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่น ในราคาที่คุ้มค่าแบบสุดๆ
        ระบบคมนาคมภายใต้การบริการของ JR นั้น ถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกระบบหนึ่งทีเดียว ที่แน่ๆ ก็รถไฟอย่างหนึ่งล่ะ ของญี่ปุ่นน่ะ โดดเด่นเรื่องความตรงต่อเวลา และโอกาสประสบอุบัติเหตุก็ต่ำมากๆ ประมาณว่ามาตรการ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ของเขานั้นเป็นสโลแกนฝั่งแน่นประทับจิตใจไปเลย ซึ่งเครือข่ายการคมนาคมของ JR นี้ก็โยงใยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะ เรียกว่าตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตั้งแต่เกาะฮอกไกโดจนถึงคิวชู ต้องมีบริการของ JR ให้ได้ใช้บริการกันอย่างทั่วถึง
ตั๋วรถไฟซื้อแล้วก็ต้องเอาไว้ขึ้นรถไฟอ่ะซิ แต่จะขึ้นขบวนไหนได้บ้าง ตั๋ว JR Pass เป็นตั๋วที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริษัท Japan Railways ทั้ง 6 บริษัท ได้แก่
 
JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) : มี 2 ประเภท
Japan Rail Pass มี 2 ประเภท
1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น :
เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ :
1.GREEN (สำหรับชั้น First Class Green Car)
2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดา Tourist Class)
 


**1.เอกสาร Exchange Voucher ทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ
Exchange Voucherมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ทางบริษัทออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ
2.สามารถใช้ได้กับ รถไฟ ของ บริษัท JR ได้ทุกขบวน
3.สามารถใช้ได้กับขบวน Shinkansen"bullet trains" (ยกเว้นสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการReserved seat)
4.สามารถใช้กับรถบัสท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JRดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido รถบัส JR Tohoku รถบัส JR Kanto รถบัส JR Tokai รถบัส JR West Japan รถบัส JR Chugoku รถบัส JR Shikoku และรถบัส JR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway
5.สามารถใช้ได้กับ เรือเฟอรืรี่ JR Miyajima
** ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaidoและ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน) **
  ​
เลือก JAPAN RAIL PASS แบบที่ใช้เดินทางเฉพาะภูมิภาค หรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น
 
        
     
 
     
 
     

 
คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS :
คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS :
- สำเนาหนังสือเดินทา
 
     
 

เงื่อนไขและขั้นตอนการจอง

 • หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยจากท่านแล้ว ทางทีมงานจะจัดส่ง  Exchange Voucher JAPAN RAIL PASS สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ  ให้กับท่านตามที่อยู่ที่ระบุมาในใบสั่งซื้อ
 • เอกสาร Exchange Voucher ทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ
  Exchange Voucherมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ทางบริษัทออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ
 • วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
 • บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI,รถไฟแบบSUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
 • บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง / คืนเงิน / โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ราคาแสดงในหน่วยเงินเยน ยึด Rate ธนาคารกรุงเทพฯ

 

คำแนะนำการสั่งจองบัตร JR Rail Pass

 • กรุณากรอกข้อมูล Click ที่ http://goo.gl/G2OkXe
 • เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 10:00 น. - 19:00 น.
  ถ้าทางทีมงานได้รับ Booking เรียบร้อยแล้ว ก็จะ e-mail แจ้งรายละเอียดในการโอนเงินให้ท่านทราบ
 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : rsvn@papaticket.com หรือแฟ๊กซ์ 02-933-9499 มือถือ 088-758-4181
 • ทีมงานจะจัดส่งบัตร Exchange Voucher JAPAN RAIL PASS ภายใน 3 วันทำการ

© All Right Reserved. 2016 PapaTicket.com : time query 0.6225581169