Sample Banner 540x50

1,755 อ่าน

  
บางกอกแอร์เวย์
Bangkok Airways
 
  Bangkok Airways (บางกอกแอร์เวย์) :สำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ราคาประหยัด ราคาถูกใจ
          พบ ความสุขในการเดินทางไปกับ PAPATICKET.COM นำเสนอบริการสำรองที่นั่ง ตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด ไม่ว่าท่านจะขึ้นเหนือ ล่องใต้ เยือนภาคกลางหรือออกสู่อีสาน และนำท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ด้วยสารการบินชั้นนำของโลก ทั้งใน ทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และปลายทางอื่นๆทั่วทุกมุมโลก พร้อมอัพเดต โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ของสายการบินชั้นนำทั่วโลก ให้เราเป็นผู้ช่วยของท่าน เสมือนเพื่อนที่รู้ใจในการเดินทางที่เปี่ยมด้วยคุณภาพนะคะ ไปด้วยกัน ไปกับเรา กับ PAPATICKET.COM

          เกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)
          บางกอก แอร์เวย์ (บางแห่งสะกดเป็นบางกอกแอร์เวยส์หรือบางกอกแอร์เวย์ส) เป็นสายการบินสัญชาติไทยที่ใช้รหัสสายการบิน PG ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เดิมที่อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท กรุงเทพ สหกล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการบินสำหรับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานธุรกิจเอกชน ต่อมา รัฐบาลได้มีมติเปลี่ยนแปลงธุรกิจการบินให้เปิดกว้างมากขึ้นในปี 2527 และ 2528 ทำให้บางกอกแอร์เวย์เปลี่ยนรูปแบบให้สามารถให้บริการกับนักเดินทางโดยทั่วไป และเพิ่มเส้นทางการบินภายในประเทศและต่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์จัดเป็น Asia’s Boutique Airlineโดยมีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสนามบินของตนเอง คือ ท่าอากาศยานสมุย (ท่าอากาศยานรอง) ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด และใช้เครื่องบินหลักๆ คือ Airbus จากฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายเส้นทางบินไปยังทวีปยุโรปอีกด้วย
          เที่ยวบินในประเทศ มีประมาณ 11 เส้นทางบิน ที่สำคัญได้แก่ เที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต
          เที่ยวบินต่างประเทศ มีประมาณ 16 เส้นทางบิน ที่สำคัญได้แก่ เที่ยวบินเกาะสมุย-ฮ่องกง เกาะสมุย-สิงคโปร์ กรุงเทพฯ-ธากา กรุงเทพฯ-มุมไบ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ (มาเล) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังดำเนินการร่วมกับสายการบินอื่นเพื่อให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ได้แก่
 • เที่ยวบินกรุงเทพฯ-โตเกียว (ญี่ปุ่น) และกรุงเทพฯ-โอซาก้า (ญี่ปุ่น) ดำเนินการร่วมกับสายการบิน Japan Airlines
 • เที่ยวบินกรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์และกระบี่-กัวลาลัมเปอร์ ดำเนินการร่วมกับสายการบิน Malaysia Airlines
 • เที่ยวบินเชียงใหม่-สิงคโปร์และภูเก็ต-สิงคโปร์ดำเนินการร่วมกับสายการบิน SilkAir
 • เที่ยวบินกรุงเทพฯ-อาบูดาบี ดำเนินการร่วมกับสายการบิน Etihad Airways
 • เที่ยวบินกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ ดำเนินการร่วมกับสายการบิน Thai Airways

          ประเภทที่นั่งและน้ำหนักกระเป๋า   ผู้ใหญ่ หรือเด็ก 1 คน (ไม่รวมเด็กทารก) สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรีทั้งหมด 1 ชิ้นและต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. สำหรับขนาดกระเป๋าเดินทางนั้น ต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. ยกเว้นเครื่องบินรุ่น ATR72 ที่กระเป๋าเดินทางต้องมีขนาดไม่เกิน 44 x 28 x 23ซม.ทั้งนี้ หากเป็นเที่ยวบินร่วมบริการของสายการบิน SilkAir, Malaysia Airlines และ Air Berlin น้ำหนักและขนาดกระเป๋านั้นขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละสายการบิน
         สำหรับสัมภาระที่เช็คอินเพื่อโหลดใต้เครื่องบินนั้น ทางสายการบินให้เช็คอินได้ฟรีโดยมีน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์ดังนี้

ประเภทที่นั่ง ประเภทผู้โดยสาร น้ำหนักไม่เกิน
ชั้นประหยัด ผู้ใหญ่หรือเด็ก 20 กก.
  เด็กทารก 10 กก.
ชั้นธุรกิจ (Blue Ribbon) ผู้ใหญ่หรือเด็ก 30 กก.
  เด็กทารก 10 กก.

หากน้ำหนักเกิน บางกอกแอร์เวย์คิดค่าน้ำหนักเพิ่มดังนี้
 • เที่ยวบินภายในประเทศ คิดเพิ่ม 80 บาทต่อกก.
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ คิดเพิ่ม 7-55 เหรียญสหรัฐต่อกก.

          ทั้งนี้ ตามกฎของท่าอากาศยาน (AOT) สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. หากเกิน ผู้โดยสารจะต้องปรับการจัดกระเป๋าให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว
          นอก จากนี้ มีบริการ Prepaid Baggage Service ที่เปิดให้ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพิ่มล่วงหน้าผ่าน Call Center (1771)โดยเริ่มจาก 5 กก. 300 บาท สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ 1,000 บาท สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งถูกกว่าราคาปกติ 20-25%

การเช็คอิน
บางกอกแอร์เวย์มีบริการเช็คอิน 3 ประเภทดังนี้

 1. เคาท์เตอร์ เช็คอิน ซึ่งเปิดให้บริการ 2 ชม.ก่อนเที่ยวบินออก โดยผู้โดยสารควรเช็คอินอย่างน้อย 1 ชม. 30 นาทีก่อนเครื่องออกเพื่อไม่พลาดเที่ยวบิน และปิดบริการ 40 นาทีก่อนเที่ยวบินภายในประเทศออก และ 50 นาทีก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศออก
 2. เช็ค อินทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ในระหว่าง 24 ชม.ถึง 1 ชม.ก่อนเที่ยวบินออก ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องพิมพ์บัตรโดยสารหรือ Boarding Pass เองและนำติดตัวไปที่สนามบินด้วย หากมีสัมภาระที่ต้องโหลดใต้เครื่อง ผู้โดยสารต้องนำสัมภาระนั้นไปโหลดที่เคานท์เตอร์ของบางกอกแอร์เวย์
 3. เช็ค อินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำได้ระหว่าง 24 ชม.ถึง 2 ชม.ก่อนกำหนดเที่ยวบินออก สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต้องแสดงตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 1 ชม. 30 นาทีก่อนกำหนดเครื่องออกเดินทาง เพื่อรับบัตรโดยสารและตรวจเอกสารการเดินทางที่กองตรวจคนเข้าเมือง

ข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์และเตรียมตัวเดินทาง

 • ผู้โดยสารควรมีเวลาอย่างน้อย 1.15 ชม.สำหรับต่อเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 • ผู้ โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ภูเก็ต หรือเชียงใหม่เพื่อไปต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ กรุงเทพฯ สามารถเลือกที่จะตรวจสัมภาระและผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Passport) ได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ภูเก็ต หรือเชียงใหม่ เพื่อประหยัดเวลาเข้าคิวยาวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

*ข้อมูล ถูกต้อง ณ วันที่เขียน 30 ก.ค. 2556 สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากวันดังกล่าว กรุณาเช็คข้อมูลกับทางสายการบินโดยตรง


 

© All Right Reserved. 2016 PapaTicket.com : time query 0.5770869255